Українська універсальна біржа — оператор системи електронних торгів арештованим майном. Детальніше за посиланням: uub.in.ua.

Суб’єкт господарювання, який має намір здійснювати функції Оператора електронних торгових майданчиків,  відповідно до Порядку реалізації арештованого майна має відповідати таким вимогам:

 1. бути зареєстрованим в установленому законодавством України порядку;
 2. мати у наявності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань передбачену частиною другою статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи;
 3. не мати порушеного провадження у справі про банкрутство, а також не перебувати у процесі ліквідації;
 4. не підпадати під застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);
 5. мати у власності електронний торговий майданчик;
 6. мати право на використання доменного імені (документ, що підтверджує право користування Оператором таким доменним іменем).

Перелік необхідних документів для підключення до бази даних.

Наступний етап-це підключення оператора електронних торгів до центральної бази даних системи електронних торгів. Суб’єкт господарювання повинен подати до конкурсної комісії наступні документи:

 • заяву у довільній формі, підписану керівником суб’єкта господарювання, та скріплену печаткою, в якій обов’язково зазначається розмір винагороди за здійснення функцій Оператора;
 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформований не пізніше ніж за три робочі дні до подання заяви;
 • копію статуту суб’єкта господарювання;
 • довідку реєстратора про зареєстроване на заявника чи орендодавця доменне ім’я, з дати формування якої пройшло не більше одного року; 
 • копію витягу з реєстру платників податку на додану вартість чи платників єдиного податку ;
 • довідку про відкриття поточного рахунку в банках;
 • документ, що посвідчує право власності на електронний торговий майданчик;
 • документ, що посвідчує повноваження представника (за наявності представника).

Копії документів на кожній сторінці повинні бути завірені підписом керівника суб’єкта господарювання або його уповноваженої особи та відбиток печатки.